Byrådskandidater

Peder Kähler

Spidskandidat

Ann Spetzler

Kandidat

Henning

Christensen

Jan Hvidkjær

Kandidat

Jane Jacobsen

Kandidat